TECHNO-ARCH Spółka z o.o.

Profile overview All projects
TECHNO-ARCH Spółka z o.o.

Pracownia TECHNO ARCH Spółka z o.o. została założona przez architekta Mirosława Paleja w roku 1991. Po 16 latach pracownię przekształcono w sp. z o.o. Pracownia specjalizuje się w przygotowywaniu kompleksowych projektów z różnych segmentów budownictwa – mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, projektuje także wnętrza. Laureaci licznych nagród i wyróżnień.