Atelier3 Girtler&Girtler Biuro Architektoniczne //
Jabłkowski Brothers Trade House

Profile overview All projects

The history of  The Jabłkowski Brothers Department Store goes back to the beginning of the 20th century. It all started with a tiny shop that opened in 1884 at 6 Widok Street. The business was good, locations were changing, and finally in 1914 the construction of a new building at Bracka Street, the one that survives until today, was launched. Even now the building is acclaimed as one of the finest examples of Polish architecture. It was designed by Karol Jankowski and Franciszek Lilpop in early Modernist style. The toned-down, functional interior includes a large lobby extending up to the third floor and an impressive stained glass wall by Edmund Bartłomiejczyk. A note should be taken of the unusual reinforced concrete structure and non-standard, very thick ceilings. It was this structure that allowed the building to survive World War 2 and last until today in an unchanged form.
The new  Jabłkowski Brothers Department Store symbolises the investors’ triumph over the reality that they had to struggle for years. The Jabłkowskis’ company purchased the parcel occupied today by their building, as well as a tenement at 21 Chmielna Str. just after World War 1. However, their land was confiscated after WW2 by the communist authorities and the Jabłkowskis are still fighting court battles to recover their property. The new building was designed to facilitate connection with the old one – e.g. floors are at the same height.
For years this location did not evoke the best associations as it included a parking lot and a peep-show parlour.
Also, it took a long time for investors to decide about the concept and form of the new building. Modern concepts were being considered, finally, however, a traditional and toned-down facade was designed. The idea was to evoke the early Modernist style of the neighbouring building. The facade above the ground floor is covered with grey sandstone with window frames of Siberian larch. Apart from properties of the material, architects used it to soften the monumental form of the building and make it look more cosy. One of the features of the facade are unique curved glass shop windows. Also the interior is lush and elegant with Kashmir White granite slabs, shale stone, exotic wood, wallpapers with photographs of historic Jabłkowskis’ store ads and luxurious toilets. Everything was designed with great attention to detail.
The building was intended as a shopping centre, however the market changed those plans. Currently it houses modern office space. However, the owners are still thinking about the commercial function which is also reflected in the construction. The ceiling over the ground floor features a steel beam that will allow a staircase to be installed in the future.

Historia Domu Towarowego Braci Jabłkowskich sięga początków XX wieku. Wszystko rozpoczęło się od maleńkiego sklepiku, który został otwarty w roku 1884 przy ul. Widok 6. Firma bardzo dobrze się rozwijała, zmieniały się lokale aż w 1914 roku rozpoczęto przy ul. Brackiej budowę nowego gmachu, który przetrwała do dziś. Budynek do dzisiaj uchodzi za jedno ze wspanialszych dzieł polskiej architektury. Zaprojektowany został przez Karola Jankowskiego i Franciszka Lilpopa w stylu wczesnomodernistycznym. Stonowane, funkcjonalne wnętrze kryje duży hall sięgający trzeciego piętra, wrażenie robi także witraż Edmunda Bartłomiejczyka. Warto zwrócić uwagę na nietypową, żelazobetonową konstrukcję i niestandardowe, bardzo grube stropy. To dzięki takiej konstrukcji budynek oparł się wojennej zawierusze i przetrwał do dzisiaj w niezmienionym stanie.
Nowy Dom Jabłkowskich to symbol triumfu nad rzeczywistością, z jaką przez lata musieli zmagać się inwestorzy. Firma Jabłkowscy zakupiła działkę na której stoi dzisiaj nowy budynek a także kamienicę przy Chmielnej 21 po I Wojnie Światowej. Działki zostały jednak dekretem Bieruta odebrane, zaś dzisiaj Jabłkowscy prowadzą sądowe batalie o odzyskanie swoich dawnych własności. Nowy budynek został tak zaprojektowany, by można go było łatwo połączyć z dawnym obiektem – min. piętra są na takiej samej wysokości.
Miejsce to przez lata nie wzbudzało dobrych skojarzeń. Mieścił się tu i parking ale także min. peep-show.
Bardzo długo trwały też batalie odnośnie koncepcji i formy, jaką miałby budynek przybrać. Były pomysły nowoczesnej bryły, w końcu jednak zwyciężyła tradycja i stonowana forma elewacji. W założeniu miała ona nawiązywać do wczesnomodernistycznego stylu sąsiedniego gmachu. Na elewacji powyżej parteru dominuje szary piaskowiec, obramówki zostały wykonane z modrzewia syberyjskiego. Oprócz dobrych właściwości materiałowych architektom chodziło o to, by przełamać monumentalną formę budynku i ocieplić jego wizerunek. Zastosowane tu zostały także drogie, nie spotykane zbyt często witryny ze szkła giętego. Także wnętrze to przepych i elegancja – płyty granitowe Kashmir White, łupek, drewno egzotyczne, fototapety przedstawiające dawne reklamy sklepu Jabłkowskich, luksusowo wykonane toalety. Wszystko zaprojektowane z niezwykłą dbałością o detale.
W obiekcie miały mieścić się przestrzenie handlowe, jednak rynek zweryfikował te dążenia. Obecnie znajdują się tu nowoczesne przestrzenie biurowe. Jednak myśl o handlu nadal pozostała, co także znalazło odbicie w sferze konstrukcyjnej. W stropie nad parterem znajduje się stalowa belka obwodowa, co pozwoli wyciąć w nim otwór i umieścić klatkę schodową z windą.


Galeria // Atelier3 Girtler&Girtler Biuro Architektoniczne // Jabłkowski Brothers Trade House

+ There are no comments

Add yours