Jems Architekci //
Green Wings Offices

Profile overview All projects

Green Wings Offices is one of Warsaw’s major projects. Sheer magnitude of the project is impressive – over 10,000 m2 of office space, high-standard conference rooms and 270 parking spaces in a three-storey underground garage. It is a huge space to manage, therefore the investor focussed on very modern solutions, in particular optimisation of labour and operating costs.
The office building will be located right next to the Warsaw Chopin Airport, i.e. with a perfect connection to the city. As regards architecture, the design is environmentally-oriented. Slender glass, concrete and steel elements were combined in a way that ensures high energy efficiency of the building. The design includes, among other features, lighting control, individual electricity meters, highly-insulating glass and special air conditioning systems. The entire building is managed by a tailored control and management system, it has exceptional acoustic properties and well-arranged plantings, both indoors and outdoors. In terms of logistics, the building’s layout reflects its functionality with very flexible office spaces, facilities for the disabled, biker-friendly solutions and many other functions that mark the difference between an unfriendly behemoth of an office block and a very comfortable working space. Each floor may be subdivided or rented as a whole. Offices are equipped with external blinds and raised floors. Rooms are 270 cm high. Architecturally the building is classical and simple with a slightly lofty, dynamic facade.

Green Wings Offices to jedna z większych, stołecznych inwestycji. Rozmach budzi szacunek – ponad 10 tys. m/2 powierzchni biurowej, sal konferencyjnych o wysokim standardzie i 270 miejsc parkingowych w trzypoziomowym garażu podziemnym. Ogromna przestrzeń do opanowania, dlatego inwestor postawił na bardzo nowoczesne rozwiązania, w których największy nacisk położony został na optymalizację kosztów pracy i eksploatacji.
Biurowiec położony będzie tuż obok Lotniska im. F. Chopina, co jest istotne ze względu na idealne skomunikowanie z miastem. W założeniach architektonicznych położono nacisk na podporządkowanie projektu naturze. Wykorzystano smukłe elementy szkła, betonu i stali, łącząc je w sposób pozwalający na wysoką sprawność energetyczną biurowca. Zastosowano min. kontrolę oświetlenia, indywidualne mierniki zużycia energii elektrycznej, dużą izolacyjność materiałów szklanych, specjalne systemy klimatyzacji. Cały budynek jest objęty specjalnym systemem zarządzania i kontroli, posiada też doskonałe parametry akustyczne i ciekawie rozmieszczona roślinność, zarówno na zewnątrz jak i w środku. Pod względem logistycznym, układ budynku odzwierciedla jego funkcjonalność – pomieszczenia biurowe są ułożone w bardzo elastyczny sposób, udogodnienia dla niepełnosprawnych, przyjazne rozwiązania dla rowerzystów i wiele innych funkcji, które powodują, że z nieprzyjaznego molocha staje się budynkiem zapewniającym bardzo wysoki komfort pracy. Każde z pięter może być dzielone na mniejsze przestrzenie albo wynajęte w całości. Biura posiadają zewnętrzne rolety przeciwsłoneczne i podniesione podłogi, wysokość pomieszczeń wynosi 270cm. Pod względem architektonicznym, budynek utrzymany jest w klasycznej, prostej formie, z nieco wyniosłą, dynamiczna elewacją.

Galeria//Je,ms Architekci//Green Wings Offices

+ There are no comments

Add yours