Kilian Design //
Sunny Housing

Profile overview All projects

At a small distance from the gorgeous park and palace complex in Łańcut the construction of an enclosed residential area of 6 buildings is underway. The buildings are located on small parcels on the southern slope of a hill. The buildings of inconspicuous architecture form an elegant enclosed enclave among the diversity of architectural forms surrounding it. Terraces and garden features matching individual needs of inhabitants complement standard functionalities of buildings. The design ensures all features of a residential building. Two functional layouts will be made available to future inhabitants to cater for their individual needs. Finish materials correspond with the market standard of modern residential architecture of the 21st century.

W niewielkiej odległości od przepięknego założenia parkowo zamkowego w Łańcucie powstaje zamknięte osiedle 6 budynków mieszkalnych. Zespół budynków położony jest na niewielkich działkach na południowym zboczu wzniesienia. Oszczędna architektura budynków tworzy elegancką zamkniętą enklawę wśród różnorodności architektonicznych form otaczającej zabudowy. Standardowa funkcja budynków wzbogacona jest tarasami oraz elementami architektury ogrodowej dopasowanymi do indywidualnego zapotrzebowania mieszkańców. Program użytkowy posiada wszystkie elementy budynku mieszkalnego, projekt przewiduje dwa typy układu funkcjonalnego co pozwoli na dostosowanie do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Zastosowane materiały wykończeniowe nawiązują do nowoczesnej architektury mieszkaniowej XXI w.

Galeria // Kilian Design // Sunny Housing

+ There are no comments

Add yours